ŁATWE PAKOWANIE

SOMMERZBI SPÓŁKA Z O.O.
ul. Karpia 17/102,
61-619 Poznań

+48 695 667 662
biuro@latwepakowanie.pl

KRS 0000462568, Sąd Rejonowy dla m. st. Poznań
NIP 7831699756
REGON 302429577
IBAN PL 29 1140 2017 0000 4502 1302 7663

Wypełnij formularz


    0